BC FOND

OFFSETY PRO DOČASNÉ ODSTRANĚNÍ CO2, OMEZENÍ UHLÍKOVÉ STOPY A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
CCS (s) biouhlem

Jmenuji se Jan Káňa. Od roku 2012 se intenzivně věnuji společně s týmem kolegů tématu biouhel (www.biouhel.cz).

Vyvíjíme techniku a definujeme systémy. Naše řešení kolem biouhlu bylo oceněno cenou Za společenskou prospěšnost inovace v rámci České inovace 2013 a Quality innovation of the year 2014.

Výroba biouhlu je způsobem odstranění emisí oxidu uhličitého. Zapravení biouhlu do půdy následně omezí emise z půdy a zlepší fyzikální vlastnosti a půdní úrodnost.

Je to tak jednoduché – zuhelněním biomasy přerušíme uhlíkový cyklus a nejméně polovinu uhlíku odstraníme. Carbon Capture udělala příroda, Storage doděláme my.

Věřím, že se lidstvo musí zastavit a zamyslet nad svým chováním k Zemi, bez níž to prostě nejde. Země nám nebude dlouhodobě tolerovat ignorování přirozených ekosystémů a drancování přírodních zdrojů, čehož se dopouštíme. Konečně – důsledky už se ukazují například v podobě klimatických změn…

Přírodní bohatství není spotřební materiál, určený pro radost a zábavu několika generací.

Jsme dostatečně vyspělá civilizace nato, abychom přijali odpovědnost na své činy. Bohužel se tak rozhodně nechováme.

Navrhuji systém dobrovolných offsetů omezení osobní uhlíkové stopy prostřednictvím nákupu a ukládání biouhlu. Cílem programu je podpora rozvoje zpracování odpadní biomasy na biouhel a jeho následná aplikace do půdy, což zlepší její úrodnost a omezení devastaci.

 PROČ?

Protože jakékoli jiné způsoby snižování emisí jsou neúčinné, respektive zvyšují emisní zátěž například prostřednictvím „pěstování“ paliv.

Protože uhlíková stopa každého, kdo žije v tzv. moderní či postkapitalistické společnosti, je neúnosně velká.

Protože žijeme a konzumujeme způsobem, který není dlouhodobě udržitelný.

Protože je nejvyšší čas začít myslet na Zemi a naše potomstvo a hlavně začít ve vlastním zájmu konat!

JAK?

Zmenšeme svou uhlíkovou stopu změnou spotřebitelského chování.

Zahlaďme svou uhlíkovou stopu – uložením biouhlu do půdy.

Máme příležitost… tak bychom se měli alespoň pokusit.

Biouhel potřebuje pomoct s rozvojem. Musíme mu najít pozici – není to jen komodita nebo materiál. Je to hlavně prostředek změny. Zaslouží si zvláštní pozornost.

Abychom biouhlu pomohli, musíme mu důvěřovat. Důvěřovaly mu stovky generací v mnoha koutech světa, někde se používá dodnes.

CÍLE

Základním cílem je nabídnout formu dobrovolného offestu za omezení nebo zahlazení uhlíkové stopy jednotlivce, rodiny nebo firmy.

Finanční prostředky se použijí pro start financování Evropského (světového) biouhlového trhu. Operátor shromažďuje peníze za předprodej a následná prodej kreditů a biouhlu. Licencuje účastníky – výrobce a účastníky – farmáře. Vytváří trh, kde se generuje poptávka a nabídka po zmírnění uhlíkové stopy jednotlivců i firem a také nabídka biouhlu – materiálu s příslibem zmírnění klimatických dopadů.

Investice do zařízení pro výrobu biouhlu se nastartují díky existenci poptávky ve formě prodaných kreditů.

Významným prvkem je komunikace témat udržitelnosti rozvoje. Chceme, aby si každý (naslouchající) jedinec uvědomil důsledky svého (konzumního) chování. Aby se zamyslel nad významem globálního ekosystému pro život na Zemi. Aby si uvědomil nehoráznost chamtivosti lidstva po neobnovitelných přírodních zdrojích a globální důsledky tohoto přístupu.

Zde verze k vytištění. Těch pár listů papíru už to nevyrthne 🙂